FTP

Du kan lämna jobb till oss via vår FTP-server. Kontakta oss för inloggningsuppgifter.

Laddar du upp mycket och har känsligt material som ni inte vill skall kunna ses av någon annan kan vi ge er ett alldeles eget konto. Kontakta din säljare för mer information.

Ett alternativ är att använda vår uppladdningsfunktion på hemsidan. Filer som laddas upp via hemsidan lagras internt hos oss direkt och är således ej tillgängliga för utomstående. Du hittar funktionen här.