Lite historia

När vi presenterar oss är vi inte ovana vid att folk blir lite nostalgiska när dom ser vår logotype. Vår kissemiss prydde nämligen LP-konvoluten på 70-80 talet eftersom det var vi som producerade det mesta i den vägen. Vi har kvar maskinen som bland annat gjorde ABBAs LP-konvolut i miljonupplagor som sedan skulle skickas ut i världen.

Vi är stolta över vår historia! Vi visar med den att Sib-Tryck alltid har levererat de finaste trycksakerna till krävande kunder och gör så än idag.