Miljö

Sib-Tryck strävar hela tiden mot att producera trycksaker med så liten miljöpåverkan som möjligt. I hela vår produktion finns ett miljötänkande.

Svanen - ett smart klimatval

Svanen är en heltäckande miljömärkning som tar hänsyn till alla miljöproblem som finns kring en vara eller tjänst. Krav på energieffektivitet och förnybar energi är en röd tråd i svanens produktkrav.

Klimatkompensation som märks

Vi kan klimatkompensera era trycksaker. Många bäckar små är den enkla tanken bakom vår pappersleverantör för klimatkompensation av pappersinköpen till våra trycksaker. Kompensationen räknas fram utifrån de totala koldioxidutsläppen från produktion och transporter för den papperskvalitet du valt. För avgiften har vi rätt att märka trycksaken med en klimatsymbol som visar att vi dragit ett extra strå till stacken för att motverka växthuseffekten på vår planet.

Miljöpolicy